ارسال كليه اطلاعات سيستمها از طريق پيامك

شركت مهندسي كاربرد كامپيوتر با توجه به نياز برخي شركتها مبني بر ارسال اطلاعات ثبت شده در نرم افزارهاي اين مجموعه از

: طريق پيامك ، امكاناتي را به شرح زير فراهم نموده است

 

نرم افزار خريد و فروش

ارسال اطلاعات فاكتورها، پيش فاكتورها و سفارشات براي مشتريان ، ويزيتورها و مسئولين پخش به صورت پيامك


نرم افزار حسابداري

ارسال اطلاعات سند حسابداري براي مشتريان


نرم افزار حقوق و دستمزد 

ارسال پيامك وجوه واريزي به  حساب پرسنل

 

همچنين در صورت نياز به ارسال ساير اطلاعات نرم افزارها از طريق پيامك ، برقراري اين سرويس به صورت اختصاصي امكانپذير

.مي باشد. جهت برقراري اين امكانات لطفا با واحد فروش تماس حاصل فرماييد