امکان تنظیم و تهیه نسخه پشتیبان (Backup) اتوماتیک در نرم افزار

    جهت برقراری رایگان این امکان با شرکت مهندسی کاربرد کامپیوتر تماس حاصل فرمائید. قابل ذکر است که تنظیم و تهیه نسخه پشتیبان اتوماتیک منوط به دارا

    بودن حداقل ورژن 2.127 سیستم جامع می باشد. (جهت مشاهده ورژن مذکور، در سیستم جامع روی منوی "راهنما" کلیک کرده و گزینه "معرفی برنامه" را

    انتخاب نمائید.)

 

 

    راهنمای تهیه و تنظیم پشتیبان اتوماتیک : (اقدامات زیر پس از انجام مراحل اولیه توسط شرکت کاربرد کامپیوتر قابل اجرا می باشد.)

    1 -  ابتدا در سیستم جامع روی منوی پشتیبانی کلیک کرده و گزینه "پشتیبانی از اطلاعات سیستمها" را انتخاب نمایید.

 

 

    2 -  در پنجره جدید روی دکمه جدید کلیک نمائید.

 

 

    3 -  در پنجره جدید به ترتیب زیر اقدام نمائید :

 

    الف) در قسمت اطلاعات وابسته و غیروابسته به سال ، سیستمهای مورد نیاز جهت بکاپگیری را انتخاب نمایید.

    ب) در قسمت نام ، برای بکاپ اتوماتیک مورد نیاز نامی مشخص نمائید.

    ج) گزینه خودکار را در قسمت نوع انتخاب نمایید.

    د) با توجه به نیاز در قسمت زمانبندی مشخص نمایید که نسخ پشتیبان به صورت روزانه یا هفتگی و یا ماهانه تهیه گردند.

    ه) در قسمتهای بعدی با توجه به زمانبندی انتخاب شده، روز و ساعت تهیه پشتیبان را منظور فرمائید.

    و) در نهایت کلید ذخیره را انتخاب نمائید.